Plannen van buurlanden

Plannen van buurlanden aan de Noordzee

BELGIE

Nieuw Belgisch ruimtelijk plan voor de Noordzee.

In 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp-marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 (MRP) en over de strategische milieubeoordeling van het ontwerpplan.

Op basis van de reacties op deze raadpleging werd het marien ruimtelijk plan bijgewerkt en gefinaliseerd. Een aantal belangrijke wijzigingen die werden aangebracht aan het MRP zijn:

  • Het testeiland is niet meer voorzien in het koninklijk besluit;
  • De zone voor hernieuwbare energie “Fairybank” is vergroot;
  • De uitbreiding van 3 naar 4.5 zeemijl voor kustvisserij is niet behouden;
  • Het notatiesysteem van de coördinaten is aangepast;
  • Doordat zone C van de commerciële en industriële activiteiten in ecologisch waardevol gebied ligt, is er een extra beperking voor het gebruik van deze zone ingevoerd.

Het MRP werd op 22 mei 2019 ondertekend door de Koning en op 2 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om in werking te treden op 20 maart 2020.

U kunt de volgende documenten downloaden:

Meer informatie over het Marien Ruimtelijk Plan

Denemarken

Zij maken voor het eerst een maritieme ruimtelijke plan. Dit plan gaat vooral over het aanwijzen van gebieden voor energie-opwekking en natuurbescherming.  Er loopt een consulatie van 26 maart tot 24 april 2020 over de scope van de planMER. Daarna wordt deze planMER opgesteld en ter visie gelegd in de periode juni – november 2020.  Met betrekking tot grensoverschrijdende effecten gaat het over scheepvaartverkeer en scheepvaartveiligheid, obstructie van routes voor migrerende vogels, verplaatsen van zee-vogels door vermijdingsgedrag, gevolgen voor zeezoogdieren, vervuiling inclusief olievervuiling, CO2 uitstoot en visuele impacts.

De rapporten zijn beschikbaar in het Deens en Engels via www.havplan.dk. Opmerkingen dienen met referentienummer 2020-3411 gestuurd worden naar espoo@mst.dk.

Verenigd Koninkrijk

Hoewel het onduidelijk is wat deze EU richtlijn voor het Verenigd Koningrijk betekent, gaat de planning van de maritieme ruimte vooralsnog door. Recentelijk heeft Engeland voor twee deelgebieden de consulatie gestart. Het gaat om de gebieden North East Inshore en North East Offshore. Deze liggen vanaf Eastfields (ter hoogte van York) noordelijk tot aan de grens met Schotland en tot boven de Doggersbank; ze grenzen niet aan de Nederlandse EEZ.

De documenten zijn beschikbaar via:

https://www.gov.uk/government/publications/draft-north-east-marine-plans-documents

Engeland

Marine plan areas in England

The plan for the East inshore and offshore waters (pdf, 12 MB) is goedgekeurd in april 2014.
The Marine Management Organisation for English (and Wales) waters

Schotland

The Scottisch Marine plan (pdf, 24 MB) is goedgekeurd in april 2015.
Scottish Marine Planning

DUITSLAND

Duitsland heeft hun huidige maritieme ruimtelijk plan onlangs herzien. Na een eerste inspraakronde eerder in 2020, is er een bijgestelde concept- versie beschikbaar. Ook is de bijbehorende milieu-effect rapportage beschikbaar, beide in het Engels:   https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/Revision/revision_node.html

Tot 15 januari 2021 kan hierop gereageerd worden. Commentaar kan gestuurd worden naar:

Federal Maritime and Hydrographic Agency Department O/O33 (Management of the Sea) Bernhard-Nocht-Str. 78, 20359 Hamburg. Of per e-mail naar: EingangOdM@bsh.de

Meer documenten:

The German Federal plan for the waters outside the 12 mile zone (pdf, 2.3 MB) is goedgekeurd in september 2009.
Spatial Plan for the German Exclusive Economic Zone of the North Sea (pdf, 1.5 MB)

NOORWEGEN

Het Norwegian Management Plan for the North Sea and Skagerak is goedgekeurd in april 2013.

UNESCO/IOC

Voor meer mariene ruimtelijke plannen zie: UNESCO/IOC Website.