Europese Commissie - Milieu, Maritieme zaken en Visserij

DG MILIEU

Het Directoraat-generaal voor het milieu is het departement van de Europese Commissie verantwoordelijk voor het milieubeleid. DG MILIEU richt zich op de bescherming, behoud en verbetering van het milieu voor huidige en toekomstige generaties door het voorstellen en implementeren van beleid dat een hoge mate van bescherming van het milieu beoogd en behoud van de kwaliteit van leven van EU-burgers. Het zorgt er ook voor dat lidstaten de EU wet- en regelgeving correct toepast en het vertegenwoordigt de EU op het gebeid van milieu in internationale bijeenkomsten.
DG MILIEU valt onder de politieke leiderschap van Karmenu Vella, Commissaris voor het Milieu, Maritieme zaken en Visserij en wordt gemanaged door Directeur-Generaal Daniel Calleja Crespo.
DG Milieu heeft ongeveer 500 medewerkers. Het is georganiseerd in zes thematische directies. De Kaderrichtlijn Marien, Kaderrichtlijn Water, Vogel-en Habitatrichtlijn en biodiversiteitsverdragen vallen onder de verantwoordelijkheid van dit Directoraat- Generaal.

DG MARE

Al sinds 1982 hebben we in Europa een gemeenschappelijk visserijbeleid. Eigenlijk werden er in de vroege jaren 70 al visserijzaken op Europees niveau geregeld. Maar wat ooit begon met een paar afspraken tussen een handvol landen over het behoud van de traditionele visserij, is nu een complex juridisch en wetenschappelijk geheel. Dat geheel is nodig om de natuur en de visstand te beschermen, want die zijn, zoals inmiddels iedereen erkent, niet onuitputtelijk.

Visserij

Naast dat visserijbeleid is er nu een nieuw maritiem beleid met een totaalaanpak voor alle actuele uitdagingen voor de Europese zeeën: van het bestrijden van vervuiling tot het beschermen van het milieu, van kustontwikkeling tot nieuwe banen, van grenscontrole tot surveillance enz.


Het Directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij (kortweg DG MARE) is het departement van de Europese Commissie dat zowel het gemeenschappelijk visserijbeleid als het geïntegreerd maritiem beleid moet uitvoeren. Bij DG MARE in Brussel werken onder leiding van directeur-generaal João Aguiar Machado ongeveer 400 mensen op terreinen zoals bescherming van de visstand, inspecties op zee, afzetmaatregelen, structurele maatregelen en samenwerking met internationale visserijorganisaties. DG MARE valt onder verantwoordelijkheid van Europees commissaris Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij.

Events en nieuws vanuit Brussel

Documenten en publicaties

The Dutch Maritime Strategy 2015-2025


Relevante links