European Union calls

De Europese Commissie heeft voor de periode 2014-2021 ruim 80 miljard euro gereserveerd voor het onderzoeksprograamm Horizon 2020 , dat onderzoek en innovatie wil stimuleren. Europa wil zo het internationale concurrentievermogen vergroten en een sterkere speler worden in de wereldwijde kenniseconomie.

Internationale samenwerking Noordzee

Het geld van het onderzoeksprogramma Horizon 2020 (H2020) komt in de vorm van subsidies beschikbaar voor de cofinanciering van projecten die in ieder geval zijn gestoeld op internationale samenwerking en bundeling van kennis.
Meer informatie over de calls en de mogelijkheden ervan is verkrijgbaar bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland.