Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 40

Header nieuwsbrief IDON

Adaptief beleid baseren op MONS

Marien ecoloog Serena Rivero van Stichting De Noordzee signaleert dat de uitvoering van de drie transities (energie-, voedsel- en natuur) qua tempo verschilt. “Als we het ecosysteem op de Noordzee willen versterken, hebben we het flexibele MONS programma hard nodig. Het moet zorgen voor kennis om tijdig en efficiënt in te kunnen spelen op wat we zien gebeuren op de Noordzee.”

Iconen van het nieuwe toezicht op zee

In de zomer van 2022 lanceerde de Kustwacht de Commander en de Protector, twee nieuwe snelle noodhulpslepers. Deze Emergency Response & Towing Vessels (ERTV’s) verblijven permanent op zee om de veiligheid in en rond offshore windparken te borgen. “De schepen zijn illustratief voor het nieuwe informatie-gestuurde toezicht op de veranderende Noordzee,” zegt projectleider Sjaco Pas, die beleidsadviseur nautische zaken is bij de Kustwacht.

VN Oceanentop voor concrete acties

Van 27 juni tot 1 juli 2022 vond de tweede VN-Oceanenconferentie plaats in Lissabon. De conferentie was bedoeld als impuls om de doelen van Sustainable Development Goal 14 – ‘Life below water’ te realiseren. De top werd georganiseerd door Kenia en Portugal, en Lillan Henseler van het ministerie van IenW was erbij. Op verzoek geeft ze haar persoonlijke impressie.

Wind op zee in de versnelling

Een verdubbeling van het vermogen aan windmolens op de Noordzee, dat is de ambitie van het kabinet. Rond 2030 moet er 21 gigawatt (GW) geïnstalleerd zijn. Dat is bijna 11 GW meer dan in de eerdere plannen. Een nieuwe routekaart geeft aan hoe dat wordt gerealiseerd.

Visserij innovatie Netwerk (VIN) voor duurzame vernieuwing kottersector

Op 1 juli 2022 stuurde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Innovatieagenda voor de duurzame en rendabele visserij naar de Tweede Kamer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dit uitgewerkt in de publicatie ‘Duurzame kottervisserij op de Noordzee’. De Innovatieagenda vormt het kader voor het Visserij Innovatie Netwerk (VIN), dat een centrale rol gaat spelen in het innovatieproces. Maar hoe dan?

Noordzeedagen

Wageningen Marine Research organiseert op 3 en 4 november samen met NIOZ, Deltares, RWS en TNO de Noordzeedagen 2022. Vanuit het gloednieuwe Omnia op de Wageningen Campus kunnen deelnemers zich laten inspireren, meepraten en hun netwerk uitbreiden.