Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee nummer 37

Header nieuwsbrief IDON

Bruinvisonderzoek in windpark Borssele

Begin oktober gingen de meetstations voor bruinvissen te water in windpark Borssele. De komende vijf jaar wordt daar onderzocht of deze kleine walvisachtigen kunnen en willen leven in een offshore windpark. Dat is belangrijke informatie voor besluiten over toekomstige grootschalige windparken op de Noordzee, zeggen Marije Siemensma en Niels Kinneging die dit Wozep-onderzoek coördineren.

Impressie Noordzeedagen 2021

Op 8 en 9 oktober 2021 kwamen 220 wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers en ngo’s in Delft samen voor de Noordzeedagen. Het thema was ‘de Noordzee: Kostbaar en Kwetsbaar’. Dit jaar was Deltares gastheer.

Informatiegaten op de Noordzee

De informatievoorziening vanaf de Noordzee staat onder druk. Doordat olie-en gasplatforms op de Noordzee worden ontmanteld, verdwijnen er ook sensoren die essentiële data en informatie inwinnen voor het Rijk.

MONS-programma 'bijna klaar voor de start'

Begin 2022 gaat de uitvoeringsorganisatie van het MONS-programma aan de slag (Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortenbescherming). Ter voorbereiding smeedde de Expertgroep 141 projectvoorstellen, een totaalbudget van 55 miljoen euro, en een uitvoeringstermijn van 10 jaar samen tot een adaptief en integraal geheel. Expertgroep-voorzitter Jakob Asjes (Wageningen Marine Research) over de belangrijkste uitdagingen in de komende periode.

Walrus brengt Arctisch onderzoek dichterbij huis

Wie is er nou niet benieuwd naar het verhaal achter de mysterieuze poolgast die sinds september langs onze kustlijn opduikt? Waar komt ze vandaan, waarom is ze hier, en hoe kan ze hier overleven?