Mariene strategie

Eerste cyclus mariene strategie 2012 – 2018

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht lidstaten om de Mariene Strategie elke 6 jaar te actualiseren. Dit geldt voor alle 3 de onderdelen van de Mariene Strategie (MS1, MS2 en MS3).

De actualisatie bestaat uit het opstellen van publieksdocumenten en de daaraan gekoppelde EU-rapportages. Het kabinet stelt de delen van Mariene Strategie vast na verplichte publieke consultatie.

Mariene Strategie Deel 1

Nederland heeft in juni 2018 zijn Actualisatie van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, deel 1 (pdf, 13 MB) vastgesteld en aan de Europese Commissie gerapporteerd.

In deel 1 zijn de initiële beoordeling van het mariene milieu voor 2012, de goede milieutoestand voor 2020 en daarbij behorende milieudoelen en indicatoren voor ons deel van de Noordzee omschreven en gerangschikt naar de elf milieudescriptoren van de richtlijn. Ook is de beleidsopgave en kennisagenda voor de eerste implementatiecyclus opgenomen.

Mariene Strategie Deel 2

De Mariene Strategie deel 2, actualisatie van het KRM-monitoringprogramma 2020-2026 (pdf, 3.8 MB) is op 4 september 2020 vastgesteld door het kabinet. Dit KRM-Monitoringprogramma bevat de operationele uitwerking van de indicatoren uit de Mariene Strategie Deel 1 en zorgt er voor dat de voortgang richting beleidsdoelen en de effectiviteit van maatregelen voor de Nederlandse implementatie van de KRM wordt gemeten.

Mariene Strategie Deel 3

In de periode 2019-2021 is gewerkt aan de actualisatie van de Mariene Strategie deel 3, het KRM Programma van Maatregelen (pdf, 25 MB). Het ontwerp van deze actualisatie heeft van 22 maart 2021 tot en met 21 september 2021 ter inzage gelegen. Het programma van maatregelen maakt deel uit van het Nationaal Water Programma 2022-2027 (pdf, 36 MB) en het Programma Noordzee 2022-2027 (pdf, 9.1 MB) . De definitieve tekst van de actualisatie is in maart 2022 vastgesteld. Het programma bevat de maatregelen die nodig zijn om de vastgestelde milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee te bereiken. Daarnaast bevat het document een kennisagenda.

Derde cyclus mariene strategie 2024-2030

In de periode 2021-2024 vindt een actualisatie plaats van de Mariene Strategie deel 1. Dat betekent dat eerst de (initiële) beoordeling van het mariene milieu, de goede milieutoestand en de milieudoelen worden geactualiseerd.

Het monitoringplan ondergaat in 2026 weer een actualisatie. Vervolgens wordt het programma van maatregelen KRM in 2028 geactualiseerd.

Documenten en publicaties

Nederland heeft op 5 oktober 2012 zijn Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel 1 (pdf, 3.9 MB) vastgesteld en aan de Europese Commissie gerapporteerd.

De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020 Deel 2, het KRM-Monitoringprogramma (pdf, 9.7 MB), is op 11 juli vastgesteld door de Ministerraad.

De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, deel 3, het KRM-programma van maatregelen (pdf, 20 MB), is op 14 december 2015 definitief vastgesteld door het Kabinet en gepubliceerd.