Nationaal niveau

Ter inzage
Van 2 maart tot en met 12 april 2018 ligt de Ontwerp Mariene Strategie (deel 1), Actualisatie van huidige milieutoestand, goede milieutoestand, milieudoelen en indicatoren 2018-2024 ter inzage. Zie hiervoor platformparticipatie.nl/marienestrategie.

De Nederlandse Mariene Strategie is de uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie voor Nederland. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mariene Strategie. Zij doet dit in enkele voorgeschreven stappen in overleg met andere bewindspersonen en met alle (maatschappelijke) betrokkenen die het aangaat. Zo is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  verantwoordelijk is voor de onderdelen die natuur, biodiversiteit en visserij betreffen.