Internationaal niveau

Noch het ecosysteem van de Noordzee, noch de verschillende gebruiksfuncties houden zich aan de grenzen tussen de gebiedsdelen van de Noordzeelanden. Elk land afzonderlijk kan dan ook niet alle problemen op zijn deel van de Noordzee zelf oplossen, of heeft niet altijd een geheel eigen en volledige bevoegdheid. Denk hierbij aan het scheepvaartbeleid en het visserijbeleid, maar ook regelgeving voor de olie- en gaswinning komt internationaal tot stand. Mede om die reden verplicht de KRM de EU-lidstaten tot een regionale aanpak, met een nadrukkelijke coördinerende rol voor de bestaande regionale zeeconventies, zoals OSPAR. Maar er zijn ook andere internationale verbanden waarbinnen samengewerkt kan worden aan een goede milieutoestand.

OSPAR

Het OSPAR-verdrag is het verdrag voor de bescherming van het mariene milieu van de Noordoost Atlantische Oceaan (inclusief de Noordzee). Voor de vereiste internationale afstemming voor de Noordzee is OSPAR een belangrijk platform.

International Maritime Organization (IMO)

Een goed voorbeeld voor een concrete sector is de International Maritime Organization (IMO), waarin wereldwijde afspraken worden gemaakt over scheepvaart met betrekking tot onder andere veiligheid, efficiency, en milieumaatregelen. Tevens reguleert IMO op wereldwijd niveau het storten van afvalstoffen op zee.