Deel 3, maatregelen

Mariene Strategie deel 3 (MS3)  betreft het programma van maatregelen.

Het programma bevat de maatregelen die nodig zijn om de vastgestelde milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee te bereiken. Deze gaat uit van de initiële beoordeling van het mariene milieu.

Mariene strategie deel 3 2022-2027

De Mariene Strategie deel 3 -tweede termijn -  is op 18 maart 2022 vastgesteld door het kabinet .