Mariene Strategie deel 1, milieutoestand

Mariene Strategie deel 1 (MS1) bevat de initiële beoordeling, de goede milieutoestand, de bijbehorende milieudoelen en indicatoren.

Deze indicatoren zijn gerangschikt naar 11 kwalitatief beschrijvende elementen (descriptoren) zoals neergelegd in bijlage 1 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Dit document benoemt ook de beleidsopgaven en de prioriteiten voor de kennisprogrammering.

mariene_strategie_deel_1_2018-2024

Mariene Strategie deel 1, 2018-2024 (pdf, 13 MB)

De ontwerpversie van Mariene Strategie deel 1 heeft van 2 maart tot en met 12 april 2018 ter inzage gelegen en is in juni door het kabinet vastgesteld.