Green Deals

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Op deze pagina aandacht voor de Green Deals met betrekking tot de Noordzee.

Sportvisserij Loodvrij

Partijen zetten zich in om met een gezamenlijke en complete aanpak op grond van deze Green Deal in 2021 een reductie van het loodgebruik in de sportvisserij te realiseren van ten minste 30%. Deze Green Deal geldt voor de Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren, Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone. Lees verder

Download de volledige tekst.

Sea Ranger Service

Het doel van deze Green Deal is samenwerken aan duurzaam beheer van de zee. Dat willen de partijen onder meer doen door de mogelijkheden tot samenwerking en uitvoering van pilots te verkennen, relevante vraagstukken op te pakken en ervaringen en uitkomsten te delen. De Sea Ranger Service wil jongeren opleiden tot Sea Ranger. De taak van een Sea Ranger wordt actief natuurbeheer en -herstel uitvoeren op zee. Lees verder

Download de volledige tekst.

Schone Stranden

Een groot aantal Nederlandse kustgemeenten en belangenorganisaties hebben zich verenigd in de Green Deal Schone Stranden. Gezamenlijk willen zij het afvalgedrag van strandbezoekers positief beïnvloeden zodat er in 2020 minder zwerfafval achterblijft op de Nederlandse Noordzeestranden. Om dat te bereiken willen partijen goed afvalgedrag van strandbezoekers stimuleren en nodigen zij andere kustgemeenten, organisaties en bedrijven uit om deel te nemen aan deze Green Deal. Lees verder

Download de volledige tekst.

Visserij voor een Schone Zee

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee wil de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt verminderen. Vissersschepen zullen daarom afval zoveel mogelijk gescheiden opslaan en apart afgeven in Nederlandse visserijhavens. De afvalstromen die gescheiden worden zijn: huishoudelijk afval, het ’Fishing for litter’ afval (afval dat als bijvangst wordt gevangen) en afval uit de bedrijfsvoering en vistuig. Deze Green Deal heeft z'n eigen website: www.visserijvooreenschonezee.nl

Lees verder

Download de volledige tekst of het jaarverslag 2018 (pdf, 707 kB).

Scheepsafvalketen

Partijen in de Green Deal Scheepsafvalketen willen verdere verontreiniging van zeeën en oceanen tegengaan. Driekwart van het drijvende zwerfafval in de wereldzeeën is plastic. Door preventie, scheiding en recycling van plastic, verbeteren van het toezicht én harmonisatie van afvalafgifte in havens, willen partijen bijdragen aan het sluiten van de kunststofkringloop.  Lees verder

Download de volledige tekst.