Europese regelgeving Noordzee

EU-regelgeving staat evenals een internationaal verdrag boven de nationale wetgeving. Maar op de naleving van de EU-richtlijnen is – in tegenstelling tot internationale verdragen – wél centraal toezicht. Dat doet de EU-Commissie zelf.

De Commissie stelt voorwaarden aan de uitwerking van EU-richtlijnen in nationale wet- en regelgeving: planning, procedure, inhoudelijke kwaliteit, monitoring van resultaten en handhaving. Een EU-lidstaat die onvoldoende presteert, kan rekenen op sancties (geldboete) en/of rechtstreekse toepassing van de EU-regelgeving.

Europese regelgeving Noordzee

De EU-regelgeving is voornamelijk gericht op de kwaliteit van het water en het mariene milieu, op het behoud van natuurwaarden en op het reguleren van de visserij. Het visserijbeleid van de Europese lidstaten wordt vrijwel geheel op Europees niveau bepaald.