Convenanten Noordzee

Waar wetten tekortschieten of het maken van een nieuwe wet te lang gaat duren of contraproductieve weerstanden kan oproepen, kan een convenant uitkomst bieden. In een convenant sluiten partijen een overeenkomst over intenties, te leveren inspanningen of samenwerking.

De werking van een convenant berust op wilsovereenstemming en een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoewel een wettelijke basis (en de handhaving daarvan) ontbreekt, kunnen de partijen elkaar aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken. Van groot belang is dat de letter van de formulering een goede weergave is van de geest waarin de afspraken tot stand komen.

Convenanten bij Noordzeebeleid

In de uitvoering van het Noordzeebeleid zijn de volgende convenanten werkzaam:

Convenant pre-wash en afgifte waswater paraffine

Dit convenant heeft de officiële titel Intentieverklaring pre-wash en afgifte waswater paraffine.  De afspraken moeten voorkomen dat schepen vanuit Nederlandse havens waswater met paraffinen zoals kaarsvet op zee lozen. Binnen de afspraken zullen schepen die dergelijke stoffen vervoeren naar de havens van Rotterdam en Moerdijk hun vervuilde schoonmaakwater afgeven in deze havens. Zij krijgen hiervoor vanaf nu, onder voorwaarden, een vergoeding.

Intentieverklaring pre-wash en afgifte waswater paraffine. (pdf, 108 kB)

Convenant olie- en gasreserves en opslag van stoffen.

Het Convenant olie- en gasreserves en opslag van stoffen voorziet in een procedure ter stimulering van een actief gebruik van de vergunningen die zijn verleend voor opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten in zogenaamde marginale velden op het Nederlands continentaal plat.

Deze procedure wordt toegepast op basis van vrijwillige medewerking van ondernemingen uit de olie- en gasindustrie.

Convenant olie- en gasreserves en opslag van stoffen

Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij.

Het Convenant Noordzeevisserij is afgerond. Lees de Kamerbrief: Afronding Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij