Beleid

In het Noordzeebeleid geeft het rijk in samenhang de doelen, de middelen en de ontwikkelingsrichting voor het beheer en gebruik van de Noordzee aan.

Hoofdlijnen gebruik en beheertaken Noordzee

Zowel de beheertaken als het gebruik van de Noordzee omvatten veel, zeer uiteenlopende aspecten waarvan de meeste ook nog eens complex zijn. Voor veel aspecten is specifiek beleid gemaakt dat is vastgelegd in een aparte nota of ander beleidsdocument. Daarbij is natuurlijk wel steeds naar afstemming gezocht met alle andere beleidsaspecten. Het Noordzeebeleid is immers integraal.