Beleid en regelgeving

De aandacht voor het economisch belang van de Noordzee neemt toe. Naast bestaande en soms al eeuwenoude gebruiksfuncties, zoals scheepvaart en visserij, komen nieuwe innovatieve vormen van gebruik op, bijvoorbeeld energiewinning en maricultures. Tegelijkertijd neemt de noodzaak toe om het milieu van de Noordzee verder te verbeteren en het ecologisch systeem in stand te houden en te herstellen.

Het rijksbeleid voor het Nederlands deel van de Noordzee is erop gericht al deze belangen te laten samengaan:

  • door gebruik en ecologische draagkracht in balans te houden
  • door op basis van een structuurvisie en regie de beschikbare ruimte doelmatig en efficiënt in te delen
  • door duurzaamheid te verlangen van álle gebruiksfuncties.

Samenvatting en toelichtingen bij de regelgeving die van toepassing is op de Noordzee is bijeengebracht in het document BREIN.