Noordzeeloket

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie, welke is gericht op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu (een goede milieutoestand van de Noordzee) waarbij tevens een duurzaam gebruik van de Noordzee wordt gegarandeerd.

Kinderen langs de Noordzee foto Wim van UrkDe Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) biedt Nederland de kans om op tijd na te denken over de consequenties van onze activiteiten op zee voor het mariene milieu en het gebruik van de Noordzee op langere termijn. Door middel van concrete koppelingen van KRM-descriptoren aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen onder de vlag van de KRM flinke stappen genomen worden om de negatieve effecten van menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

Meer slagkracht door KRM

Bestaande afspraken ten behoeve van het mariene milieu krijgen met behulp van de KRM meer slagkracht door de juridische verplichting die deze met zich meebrengt. Los van de Mariene Strategie die uiteindelijk gekozen wordt, zorgt de KRM voor een overzicht van alle beleidsafspraken, regelgeving, en internationale toezeggingen die het mariene milieu direct of indirect beïnvloeden, en zal het de uitvoering daarvan stimuleren/versnellen.

Relevante links