Noordzeeloket

Noordzeeatlas

De Noordzeeatlas bevat thematische kaarten van de Rijksoverheden, die een taak hebben op de Noordzee.

De Noordzeeatlas bevat kaarten met gegevens die betrekking hebben op het watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee. In eerste instantie is er een beperkte set van kaarten opgenomen, maar deze zal in de loop der tijd steeds verder worden uitgebreid.

De Noordzeeatlas is vervaardigd in opdracht van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON), een samenwerkingsverband van ministeries die een taak op de Noordzee hebben.

Thema's